Reconstrucció de la història de les col·leccions


L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és conèixer el context històric i intel·lectual en què es van adquirir els fons de les col·leccions de papirs a Espanya i, lligat en això, la formació de la disciplina papirològica al nostre país. A més de les circumstàncies de la troballa i l’adquisició de les diferents peces, la línia d'investigació vol aprofundir en el perfil intel·lectual dels col·leccionistes i les motivacions que van portar-los a adquirir aquest tipus de peces. Més recentment, el nostre interès ens ha portat a ocupar-nos també de col·leccions vuitcentistes d'aegyptiaca en què es troben algunes peces papirològiques. En aquest sentit, és especialment interessant la petita col·lecció d'ostraca i de fragments papiracis adquirits per Eduard Toda, vicecònsol d'Espanya al Caire entre els anys 1884 i 1886, actualment al Museu Arqueològic Nacional.