Projecte


Aquest portal papirològic és una mostra de les activitats que realitza l’equip d’investigació DVCTVS. Aquest grup d’investigadors va començar la seva trajectòria en 2002 amb el treball a les col·leccions papirològiques més importants del país: la de l’Abadia de Montserrat, la de la Companyia de Jesús a Catalunya i la de la Fundació Pastor d’Estudis Clàssics a Madrid. El portal aspira a incorporar a la base de dades la totalitat dels fons papirològics d’Espanya.


El treball que el nostre equip posa a disposició de la comunitat científica i de la societat en general consisteix en:

- Conservació i restauració dels fons: la preservació del patrimoni papirològic s’organitza sota els criteris de conservació preventiva, intervenint sobre el material papiraci quan cal.

- Catalogació, edició i estudi dels fons de les col·leccions: la informació queda registrada en el nostre catàleg digital, d’accés públic i gratuït. Ens ocupem també de l’edició i estudi dels papirs, així com de diferents aspectes de la vida sociocultural, jurídica i religiosa d’Egipte des d’època grecoromana fins al període islàmic. Al mateix temps, valorem tota col·laboració amb equips arqueològics i tecnològics i investiguem les possibilitats que l’estudi material del suport i de les tintes dels documents poden oferir per a la seva interpretació.

- Creació d’imatges digitals: el catàleg digital ofereix arxius fotogràfics en format jpg a 300 dpi dels papirs ja publicats.

- Reconstrucció de la història de les col·leccions: estudiem el context històric i intel·lectual de l’adquisició de les col·leccions i la formació de la disciplina papirològica a Espanya.


La nostra activitat científica ha tingut el suport de diverses institucions de caràcter públic i privat, i ha estat subvencionada amb fons nacionals i internacionals de caràcter competitiu de manera ininterrompuda des del 2005.