Aspectes de la vida sociocultural, jurídica i religiosa d’Egipte


Aquesta línia de recerca se centra en l'anàlisi de textos de tipus religiós-màgic, d'una banda, i de tipus jurídico-administratiu per una altra. Aquestes línies d'anàlisi vénen motivades per la quantitat, la qualitat i la importància dels documents que d'aquestes característiques hi ha a les col·leccions en què treballem.

La nostra recerca en papirs de contingut màgic i religiós se centra en l'edició dels textos i l'estudi del seu àmbit i contextos de producció i ús. Aquesta documentació proporciona informació molt interessant sobre l'espiritualitat i les creences dels egipcis des d'època ptolemaica fins a època bizantina. Els papirs estudiats són molt diversos en la seva tipologia i llengües. Atesa aquesta particularitat, per a l'estudi dels textos màgics, comptem amb la col·laboració de diversos investigadors nacionals i internacionals: Miriam Blanco Cesteros, juntament amb altres membres de DVCTVS, col·labora en l'estudi de documents màgics en grec; Korshi Dosoo se centra en l'edició i estudi del material màgic copte, i Marina Escolano-Poveda, del material en llengua demòtica.

Per la seva banda, l'anàlisi dels papirs jurídico-administratius es basa en l'estudi de papirs de tipus legal per comprendre el seu contingut i motivació i identificar el dret aplicable en cada cas concret. La varietat de documents és també en aquest cas immensa: des de rebuts de préstec i contractes privats de tot tipus fins a peticions a les autoritats o protocols processals. L'estudi d'aquesta riquíssima documentació ens permet accedir a un coneixement detallat del complex engranatge burocràtic i jurídic dels egipcis en èpoques ptolemaica, romana i bizantina, tant en l'àmbit privat com en l'actuació amb l'Administració.

Per a aquest tipus d'anàlisi comptem amb la col·laboració d'especialistes internacionals en les diferents perspectives que ofereixen els papirs, com són la interacció entre diferents tradicions jurídiques en l'Antiguitat (José Luis Alonso, Universitat de Zuric) o l'estudi de la família en l’Egipte grecoromà (Jakub Urbanik, Universitat de Varsòvia).