Creació d’imatges digitals


La tasca de digitalització té com a finalitat última conservar el material i permetre-hi un accés remot a investigadors i públic en general, tant a escala nacional com internacional. Aquesta tècnica permet la catalogació i l'estudi del material sense necessitat de ser manipulat.

L'equip segueix els protocols i la metodologia generalment utilitzats en les col·leccions papirològiques. Fem servir una càmera fotogràfica rèflex amb macro d'última generació, equip d'il·luminació amb llum freda, regla i escala de color. Cada fotografia es pren en format RAW, i en l'espai de color Adobe RGB, a una temperatura d'uns 4.800-5.000 K. Per al processament de les imatges fem servir el programa CaptureOne PRO Version 3.6 de Phase One. La imatge s'emmagatzema en format JPEG a 72, 150 i 300 píxels per polzada, i en format TIFF a 600 píxels per polzada. Les imatges en format JPEG estan destinades a ser utilitzades a la URL de cada papir catalogat