Ajuda sobre el catàleg digital


Benvingut a DVCTVS

En entrar al nostre catàleg digital podràs buscar informació de diferents maneres: el quadre de l’esquerra, amb el nom “multiple selection”, t’ofereix la possibilitat de trobar informació continguda en qualsevol dels camps de la nostra base de dades, excepte el que conté el text grec digitalitzat de les edicions publicades. Per realitzar recerques de caràcters en el corpus textual de la base de dades, has d’utilitzar el quadre de la dreta, “search keyboard”, que conté un teclat grec virtual.

MULTIPLE SELECTION

Pots buscar informació continguda fins a tres camps de la base de dades: al quadre de l’esquerra trobaràs tres desplegables que contenen tots els camps d’un registre de la nostra base de dades; seleccionant un d’ells, podràs buscar la informació desitjada introduint a la casella de la dreta la paraula o paraules que desitgis trobar-hi.

Si utilitzes només una de les caselles, estaràs fent una cerca simple, si utilitzes dues o tres, estaràs fent una cerca complexa i hauràs d’especificar, mitjançant els botons “and” i “or” si vols obtenir només els registres que continguin la informació especificada per a cada un dels camps seleccionats (“and”), o si vols obtenir tots aquells que presentin almenys una de les dues o tres opcions especificades per a cada camp seleccionat (“or”).

En qualsevol cas, pots triar l’ordre en que vols que es presentin els resultats obtinguts: selecciona primer del desplegable “order by” el camp segons el qual s’ordenaran i després especifica si vols que els registres apareguin en ordre alfabètic o numèric (depenent de la naturalesa del camp) ascendent (“asc”) o descendent (“desc”). A més, una vegada que, després de punxar sobre “find”, tinguis la llista dels teus resultats davant, sempre podràs ordenar-los per un dels camps que apareixen a la barra superior amb només punxar sobre ell. Per variar l’ordre ascedente en què apareixen els registres per defecte, torna a punxar sobre el camp en qüestió.

SEARCH KEYBOARD

Per al cas de cerques de paraules o seqüències de caràcters en textos de llengua grega, has d’utilitzar el quadre “SEARCH KEYBOARD”, i seleccionar les lletres gregues utilitzant el teclat virtual que hi apareix. A efectes de cerca de text, i d’acord amb les convencions d’escriptura de l’Antiguitat, s’ignora la divisió de paraules, els signes diacrítics i la puntuació.

VISUALITZACIÓ DELS REGISTRES INDIVIDUALS

Per visualitzar un registre en concret de la teva llista de resultats has de punxar en el seu número d’inventari, a l’extrem esquerre del registre en qüestió.

Si el papir no ha estat editat, accediràs a una fitxa catàleg amb la informació bàsica.

Si el papir ha estat editat, accediràs al registre complet, que, a més de les dades d’edició inclou fotografies digitals del document i el text digitalitzat, si aquest no es troba ja inclòs en el DDBDP; en aquest cas trobaràs un link al document en www.papyri.info (per tant, les recerques textuals que facis a la base de dades de DVCTVS no tindran en compte els textos dels papirs documentals que estiguin ja inclosos en el DDBDP).

Recorda que tant les fotografies com els textos només poden ser usats per a finalitats de recerca i de docència i que, per a qualsevol altre ús dels mateixos, has d’obtenir la nostra autorització expressa.