Arqueologia


El grup DVCTVS ha participat en diverses excavacions arqueològiques, per tal d'analitzar i d'estudiar els documents escrits trobats en els jaciments descrits a continuació.

Qubbet el Hawa (Universidad de Jaén)

Des de l'any 2009, Sofia Torallas Tovar i Amalia Zomeño participen en les campanyes d'excavació de Qubba al-Hawa, la necròpolis a la riba oest d'Assuan, dirigides per Alejandro Jiménez Serrano. . Els dos projectes en què estan incloses en l'equip de la Universitat de Jaén són l'estudi epigràfic de l'església del jaciment de Qubba al-Hawa, que després van cedir a Sebastian Richter, i els ostraca coptes, en l'estudi dels quals col·laboren Sofia Torallas Tovar i Vicente Barba.

Asuán (Instituto Suizo de Arqueología del Cairo SIK)

Des de l'any 2011, Sofia Torallas Tovar i Amalia Zomeño col·laboren amb l'Institut Suís d'Arqueologia del Caire (SIK) en l'estudi dels més de 1.800 ostraca que s'han extret de diferents jaciments a la ciutat d'Assuan en els últims divuit anys.

Oxirrinco (Societat Catalana d’EgiptologiaServicio de Antigüedades de Egipto)

Des del 2010, Alberto Nodar col·labora amb les excavacions que porta a terme al jaciment d'Oxirrinc la missió mixta de la Societat Catalana d'Egiptologia i el Servei d'Antiguitats Egipci, fundada per Josep Padró i actualment dirigida per Maite Mascort i Esther Pons, fent-se càrrec de la publicació dels textos en grec trobats en papirs i en ostraca al jaciment.